Written by Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos administratorius on . Posted in Mokyklos naujienos.

Gimnazijos mokytojų rekolekcijos "Štai aš, siųsk mane"

Dėkojame organizatoriams, visiems prisidėjusiems

ir rekolekcijas vedusiems kunigams redemptoristams Rastislav Dluhý ir Peter Hertel, bei Kauno Arkivyskupijos Sielovados projektų vadovei Vaidai Spangelevičiūtei - Kneižienei.