Written by Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos administratorius on . Posted in Mokyklos naujienos.

Skautų gretos didėja

Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos skautų būrelio mokiniams gegužės 28  ir birželio 1 - įsimintinos dienos. Iškilmingoje aplinkoje vyko skautams svarbi šventė - dvylika draugovės kandidatų  tapo tikraisiais skautais.

Gaila, kad dėl karantino sueigoje negalėjo dalyvauti tėveliai, tačiau skautus atėjo pasveikinti gimnazijos direktorė R. Latvelienė ir direktorės pavaduotoja pradiniam ugdymui R. Baršukaitienė.

 Šventė prasidėjo iškilminga rikiuote, skautų draugovės kandidatai prie Lietuvos vėliavos sakė skautų priesaiką, po kurios jiems buvo užrišti skautiški kaklaraiščiai. Gimnazijos direktorė linkėjo visiems skautams toliau puoselėti skautiškas vertybes, o pavaduotoja padovanojo atminimo dovanėles.

 Skautai džiaugiasi  padidėjusiomis gretomis ir nekantraudami laukia vasaros stovyklos, kurioje galės ugdytis skautiškus įgūdžius.