Duomenų sauga. Etika.

Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Duomenų sauga. Etika“ pateikiama pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą reikalinga skelbti informacija, taip pat gimnazijos informacinių ir ryšių technologijų naudojimo politika.Tarptautinė saugios erdvės struktūra