Šventasis Jonas Paulius II – rašytojas

Šventasis Jonas Paulius II mums gerai pažįstamas kaip popiežius, ganytojas, piligrimas, viena iškiliausių visų laikų istorinių asmenybių. Tačiau mažiau žinome apie ji kaip apie rašytoją ir kūrėją. Prieš tapdamas popiežiumi, Karolis Voityla rašė poeziją ir publicistiką Andžejaus Javeno ir Piotro Jasenio pseudonimais. Pontifikavimo metu jis paskelbė keturiolika enciklikų.

Popiežiaus biografas kunigas Mečislavas Malinskis taip apibūdina Jono Pauliaus II kūrybą: „Šventasis Tėvas yra žmogus, puikiai suvokiantis tikrovę. Viskas, ką rašė, nuodugniai apmąstyta, siejasi su jo praktika“. (Iš knygos Mečislavas Malinskis „Pašaukė mane...“. – Vilnius: Viltis, 1990.) Ir iš tiesų, skaitant Šventojo Tėvo tekstus, stebina įžvalgos ir minčių aktualumas, net ir parėjus penkiolikai metų po jo mirties.

           Šioje virtualioje parodėlėje kviečiame susipažinti su į lietuvių kalbą išverstomis ir Lietuvoje išleistomis Jono Pauliaus II knygomis.

 

Laisvė

„Visais laikais, taip pat ir šiandien, Jėzus Kristus pasitinka žmones tais pačiais žodžiais: „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“. Šiuose žodžiuose slypi ir esminis reikalavimas, ir perspėjimas: reikalavimas, kad būtume sąžiningi tiesos atžvilgiu, nes tai tikrosios laisvės sąlyga, ir perspėjimas vengti bet kokios iliuzinės laisvės, tai yra laisvės, kuri negali tapti visiškos tiesos apie mūsų gyvenimą ir pasaulį dalimi.“ (Iš knygos: Jonas Paulius II „Pamokymai gyvenimui“. – Vilnius: Alma littera, 2005).

 „Laisvė – tai besitęsiantis užkariavimas.

Ji negali būti tik paprastas turėjimas!

Ji ateina kaip dovana, bet išlieka tik kovos dėka“

(Iš knygos: Jonas Paulius II „Atmintis ir tapatybė: pokalbiai tūkstantmečių sandūroje“. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005).

  

Meilė

„Savanaudiškumas padaro mus kurčius ir nebylius; meilė atveria mūsų akis ir širdis, leidžia mums atlikti ir savo dalį, originalią ir nepakeičiamą, kuri – kartu su tūkstančiais brolių ir seserų, dažnai tolimų ir nepažystamų, darbais – susidėlioja į artimo meilės mozaiką, galinčią pakeisti istorijos kryptį“ (Iš knygos: Jonas Paulius II „Pamokymai gyvenimui“. – Vilnius: Alma littera, 2005.)

 

 Istorija

„Turime išmokti skaityti ir suprasti kitų tautų istoriją be paviršutiniškumo ir šališkumo, pasistengti suprasti jų požiūrį. Jeigu leisimės į šią kelionę, pamatysime, kad nėra taip, jog viena pusė visada klysta, o kita visada teisi. Pamatysime, kaip istorija kartais būna iškraipoma, kaip ja netgi manipuliuojama, kokios tragiškos būna pasekmės.“ (Iš knygos: Jonas Paulius II „Pamokymai gyvenimui“. – Vilnius: Alma littera, 2005.)

 „Istorija buvo rašoma beveik vien tik kaip vyrų pasakojimas apie laimėjimus, nors iš tiesų didesnė jos dalis dažniausiai būna ryžtingos ir atkaklios moterų veiklos už gėrį rezultatas. Kiek daug dar reikia pasakyti ir parašyti apie neišmatuojamą vyro skolą moteriai kiekvienoje visuomenės ir kultūros pažangos srityje?“ (Iš knygos: Jonas Paulius II „Pamokymai gyvenimui“. – Vilnius: Alma littera, 2005.)

 

Knygos

„Visada kildavo sunkumų sprendžiant nelengvą dilemą – ką skaityti. Bandydavau išsirinkti tai, kas svarbiausia, nes leidyklos siūlo gausybę knygų. Ne visos iš jų yra vertingos ar naudingos, todėl reikia mokėti pasirinkti arba paprašyti patarimo, ką vertėtų perskaityti“. (Iš knygos: Jonas Paulius II „Kelkitės, eime !“. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005).

 

 

 

  • Hits: 2553

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas