Gimnazijos mokytojų rekolekcijos "Štai aš, siųsk mane"

Dėkojame organizatoriams, visiems prisidėjusiems

ir rekolekcijas vedusiems kunigams redemptoristams Rastislav Dluhý ir Peter Hertel, bei Kauno Arkivyskupijos Sielovados projektų vadovei Vaidai Spangelevičiūtei - Kneižienei.

  • Hits: 405