Gimnazija Didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose

Šiandien, rugsėjo 15 d., grįžtame iš Šiluvos švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidų, mokslo, ugdymo ir padėkos dienos, pilni įspūdžių ir dėkingumo.

Bendrystės laikas piligriminiame žygyje, jaunimo katechezė, iškilmingos šv. Mišios, draugystės pietūs - patirtys, kurios įprasmino šią dieną.

 

Dėkojame dalyvavusiems I gimnazinių klasių mokiniams, jų nuostabiems auklėtojams Editai, Andriui, Beatai, Raimundai ir Jolantai, ypač dėkojame mokinius lydėjusiems mokytojams ses. Ingai, Adai, mokytojui Jose bei gimnazijos administracijai. 

  • Hits: 550

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas