MOKSLO METUS PASITINKAME MALDA

Rugsėjo 2-ąją tradiciškai gimnazijos bendruomenė rinkosi į Šv. Mišias, kurios vyko Kauno šv. Jono Pauliaus II parapijos prieigose, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje, Kauno Šventosios Dvasios bažnyčioje.

Labai džiaugiamės mūsų brangiais bendradarbiais J. Em. kardinolu S. Tamkevičiumi, Kauno kunigų seminarijos prefektu kun. K. Geniu ir mūsų gimnazijos kapelionu, šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonu kun. A. Alminu, kurie savo malda padėjo pasitikti naujus mokslo metus. Nuoširdų AČIŪ tariame šv. Mišiose giedojusiems Šventosios Dvasios parapijos jaunimui, gimnazijos grupei "Outro" ir pradinių klasių muzikos mokytojai I. Tarvydienei. Šv. Mišias organizavo gimnazijos administracija ir Sielovados grupė.

  • Hits: 118