DIDIEJI ŠILUVOS ATLAIDAI

Saulėtąją rugsėjo 9-ąją gimnazijos 9-okai vyko į katalikiškų mokyklų dieną Didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose.

Su gera nuotaika atžygiavę pėsčiomis mišku į Šiluvą, dalyvavo katechezėje, šv. Mišių aukoje ir ansamblio "Gilė" vakaronėje. Didelis AČIŪ gimnazijos mokiniams Ksimenai, Edvinui ir Ūlai skaičiusiems šv. Mišių skaitinius ir bendruomeninę maldą, dėkojame tikybos mokytojai Indrei, giedojusiai psalmę, direktorei Romutei ir pav. Kristinai už atnašų procesiją, mokinius į Šiluvą atlydėjusiems mokytojams. Ir labai didelį AČIŪ tariame mokytojams Artūrui ir Dobilui, bei "Giliukams" už nuostabią vakaronę. Sakome Šiluvos Motinai Marijai: "iki kitų metų".

  • Hits: 86